Media Releases

2019 Media Releases (Afrikaans and English)

SA Huweliksweek internasionaal verteenwoordig.

Suid-Afrika is vanjaar verteenwoordig by die Huweliksweek Internasionale Konferensie wat vanaf 24-26 Mei 2019 in Wene, Oostenryk, plaasgevind het.

Laai die volledige mediavrystelling hier af

 

SA Marriage Week represented internationally.

This year, South Africa was represented at the International Marriage Week Conference held from 24-26 May in Vienna, Austria..

Download the complete media release here

 

SA Huweliksweek 2019 fokus op die invloed van temperamente op ‘n huwelik.

SA Huweliksweek fokus vanjaar op die verbetering van begrip tussen huwelikspartye. Gedurende dié jaarlikse instelling, wat vanjaar sy sewende bestaansjaar vier, word ‘n verhoudings-temperament of tegniek aan paartjies bekendgestel, waarmee mense hul eie temperamente kan bepaal, asook dié van hul huweliksmaats.

Laai die volledige mediavrystelling hier af

 

SA Marriage Week 2019 focuses on the influence of temperaments on a marriage.

SA Marriage Week will this year focus on improving mutual understanding between spouses. During this annual event, which celebrates its seventh anniversary this year, a relationship-temperament or technique will be introduced to couples, through which individuals can determine their own temperaments and that of their partners..

Download the complete media release here

 

Sowat vier uit tien getroude paartjies haal nie die tien-jaar merk nie.

Dít is volgens die nuutste statistiek wat in Mei 2018 deur Stats SA gerapporteer is.

Laai die volledige mediavrystelling hier af

 

On average four out of ten married couples don’t make it to their ten year wedding anniversary.

This is according to the latest stats released in May 2018 by STATS SA.

Download the complete media release here


 

2018 Mediavrystellings (Engels en Afrikaans)

SA Huweliksweek (SAHW) beloof om paartjies vanjaar te help om ’n kopskuif te maak en ’n positiewe verskil in hul huwelike te ervaar.

Dié inisiatief, wat vanaf 1 tot 7 September vanjaar plaasvind, nooi alle getroude paartjies landwyd om op te staan vir huwelike in Suid-Afrika. SAHW is ’n veldtog wat deur INTIEM bekendgestel is en vorm deel van International Marriage Week (www.marriage-weekinternational.com), wat wêreldwyd gevier word.

Download the full media release here


SA Marriage Week (SAMW) promises couples a paradigm shift to experience positive change in their marriages

 

This initiative, which is taking place from 1 – 7 September 2018, invites all married couples across the country to stand up and support marriages in South Africa. SAMW is a campaign that was launched by INTIEM and it forms part of International Marriage Week (www.marriage-weekinternational.com), which is celebrated globally.

Download the full media release here


Meer as vier uit tien huwelike in Suid-Afrika haal nie die 10 jaar-merk nie. 

Stats SA se nuutste statistiek bepaal dat 44.4% van 2016 se egskeidings kom uit huwelike wat nie eens ‘n dekade geduur het nie. Die meeste egskeidings was onder paartjies wat vyf tot nege jaar getroud was. Dit laat rede tot kommer en met SA Huweliksweek 2018 wat eersdaags plaasvind, is dit wys om te fokus op die welstand van jou huwelik om te voorkom dat jy en jou maat deel word van dié statistiek.  

Download the full media release here


 

More than four in ten marriages in South Africa end in divorce before they get to celebrate their 10-year anniversary.

The latest figures from Stats SA shows that 44.4% of divorces in 2016 were from couples whose marriages lasted less than a decade. The highest divorce rate was among couples that were married between five and nine years. This is a cause of concern and with Marriage Week 2018 around the corner, it is time to refocus your attention on the health of your marriage. Make sure that you and your partner don’t lose sight of your goal of making your marriage work.

Download the full media release here


 

2017 Press Releases (English and Afrikaans)

 

 

SA Huweliksweek is om die draai

‘Jou huwelik maak saak.’ Dít is die tema van  SA Huweliksweek 2017 wat, soos in die verlede, vanaf 1-7 September plaasvind.

Soveel mense verloor hul geloof in die huwelik as instelling en die vraag op baie jongmense se lippe deesdae is: “Is dit die moeite werd om te trou?” Dié veldtog bevestig dat die huwelik inderdaad die moeite werd is!

Laai die volledige mediavrystelling hier af


SA Marriage Week is around the corner

‘Your marriage matters.’ This is the theme of SA Marriage Week 2017 that takes place, like in the past, from 1-7 September.

So many people lose their faith in marriage as an institution and the question on the lips of many youths today: “Is it worth getting married?” This campaign confirms that marriage is indeed worth it!

Laai die volledige mediavrystelling hier af

 


Word nóú lid van SA Huweliksweek!

SA Huweliksweek 2017 vind plaas vanaf 1-7 September. Deur deel te neem aan dié inisiatief kan jy die boodskap van gesonde huwelike help uitdra en boonop verskeie gratis lekkertes vir jóú huwelik ontvang!

Vanjaar se egskeidingstatistiek toon daar is meer egskeidings as ooit vantevore. Huwelike sneuwel en mense verloor hul vertroue in dié instelling. Gevolglik raak saambly oënskynlik ‘n ongekompliseerde alternatief. Tóg toon navorsing dat die voordele van huwelike legio is. ‘n Huwelik wat werk is ‘n sterk entiteit en bied ‘n nalatenskap en sterk fondasie vir komende generasies.

Laai die volledige mediavrystelling hier af

 


Become a member of SA Marriage Week today!

SA Marriage Week 2017 takes place from 1-7 September. By taking part in this initiative you can help spread the message of wholesome marriages and also receive freebees for your marriage!

This year the divorce statistics indicate that there are more divorces than ever before. Marriages are dying and people lose their trust in this institution. The result is that living together is apparently an uncomplicated alternative. Yet, research shows that the advantages of marriage are legion. A marriage that works is a strong unity and provides a heritage of a strong foundation for coming generations.

Laai die volledige mediavrystelling hier af

 


Wat verloor jy as jy skei?

SA Huweliksweek geskied vanaf 1-7 September landwyd. Dit is ’n bewusmakingsveldtog om Suid-Afrikaanse paartjies te herinner aan die noodsaaklikheid van gesonde huwelike. 

Huwelike neem af in gewildheid en egskeidings raak al hoe meer algemeen. Volgens die nuutste skeistatistiek wat onlangs deur Statistics South Africa bekendgestel is, was daar vanaf 2014 tot 2015 ’n 8,1% afname in geregistreerde huwelike. Terwyl 138 267 wettige huwelike geregistreer is, het Stats SA 25 260 voltooide egskeidingsdokumente ontvang wat teen die einde van Desember 2016 verwerk is, teenoor die 24 689 dokumente van 2014.  Daar was dus ’n 2,3% toename in egskeidings - ’n kommerwekkende syfer.  

Laai die volledige mediavrystelling hier af

 


What do you lose if you get divorced?

SA Marriage Week is held nationally from 1-7 September. It is an awareness campaign to remind couples of the necessity of a healthy marriage.

Marriages’ popularity are declining and divorces are more common. According to the most recent divorce statistics recently released by Statistics South Africa, there was an 8.1% decline in registered marriages from 2014 to 2015. Although 138 267 legal marriages where registered, Stats SA received 25 260 completed divorce documents that were processed by the end of December 2016, as opposed to the 24 689 received in 2014. There was a 2.3% increase in the divorce rate – an unsettling number.

Laai die volledige mediavrystelling hier af

 


 

 

Earlier Press Releases (2013 - 2015)

 

Get involved with SA Marriage Week.

SA Marriage Week is around the corner. This project, which runs from 1 to 7 September 2016, provides an opportunity for every South African couple to celebrate marriage as an institution anew.

Download the full media release here


Marriage is an endangered institution

The awareness of marriage as an “endangered institution” is required for it to survive. SA Marriage Week is just around the corner. This project, running from 1-7 September 2016, is an opportunity for every South African couple to focus on marriage and to what extent it is threatened.

Download the full media release here


Divorce: An adverse effect on society

Divorce does not just have an adverse effect on the parties directly involved but it also effects society as a whole. According to sociologists the individuals involved weaken mentally and physically in the absence of a family unit where two parents are present.

Download the full media release here


SA divorce rate shocks

South Africa’s divorce rate is the highest it’s ever been. According to data released by Statistics SA, our countries divorce rate has increased by almost 5% since 2012 while the number of weddings has decreased. This report, entitles Marriage and Divorce 2014, was released in February of this year. It is based on the 21 998 completed divorce documents that Statistics SA received and processed by the end of September 2014.

Download the full media release here


Marriage presents various benefits

The benefits that marriage presents, is legion. It is the key to freedom, emotional wealth, security, a healthy economy, the actualisation of potential and a youth with a vision for the future.

Download the full media release here


Unite as a group for marriages

The success of marriages does not solely lie with the individuals that is directly involved, but with lager support groups. For this reason the organisers of SA Marriage week (1-7 September) calls on organisations, churches, the state, community leaders, celebrity couples, the media, and business to support this campaign.

Download the full media release here


One week for your marriage!

Celebrate your marriage this year during SA Marriage Week. This campaign, that is celebrated worldwide and was introduced in South Africa three years ago, aims to remind couples once again of the importance of the marriage as a holy institution.

Download the full media release here


 

Celebrities part of SA Marriage Week

SA Marriage Week is just around the corner and numerous South African celebrity couples are already on board to act as ambassadors for this campaign. During 1-7 September marriage will be celebrated nationwide and South Africans will be reminded of how important and relevant this institution is still in 2015.

Download the full media release here


Financial stress and disagreements over finances are one of the leading causes of divorce

“Marriages are under pressure and an external factor like financial problems can quickly become an internal relationship problem. With SA Marriage Week we want to equip couples with as much information as possible to keep good marriages on course and to assist marriages in distress,” says Liezel van der Merwe, managing editor of INTIEM and founder of SA Marriage Week.

Download the full media release here


SA divorce rate still on the rise

SA Marriage Week takes place during 1-7 September in an effort to celebrate marriages and to combat South Africa’s divorce rate. According to the most recent statistics that was released in December last year, there is approximately a 5% increase in divorces since the previous survey in 2011. Why do so many marriages fail?

Download the full media release here


The effects of divorce on children are bigger than most people realise

Of all the children born this year, fifty percent of them will experience the effects of divorce before they turn eighteen, according to an American research report.

Download the full media release here


Healthy marriages result in healthy companies

An employee loses more than 160 hours of working hours the year following a divorce. That equates to 21 days of absenteeism. Consequently, an employee’s productivity levels decreases by 8% after their marriage has crumbled, due to days off from work (Meuller, 2005).

Download the full media release here


Celebrity couples involved in Marriage Week

South African glamour couples are making a stand for marriages by actively participating in Marriage Week SA taking place from 1-7 September this year. This initiative by INTIEM magazine, in collaboration with 1Life, appeals to couples nationwide to make a stand for healthy marriages.

Download the full media release here


Celebs once again on board for Marriage Week!

Famous South African personalities are once again wholeheartedly on board for Marriage Week taking place from 1-7 September. Just like last year, several local married couples have agreed to take on the role as ambassador for this initiative. In the words of Tshepo Mekgoe, a pastor and spouse of Fikile Mekgoe, Mrs. SA 2012: “This is a very positive initiative in that the concept drives healthy marriages to instil a consciousness in people that a marriage can be a beautiful thing.”.

Download the full media release here


Raise healthy marriage awareness in your community with Marriage Week 2014

INTIEM magazine hosts South Africa’s second annual International Marriage Week from 1-7 September 2014.

This is an exciting project for anyone and everyone who feels passionate about the institution of marriage. This initiative strives to make people aware of the importance of a stable marriage and how it affects the wellbeing of our nation. Through this the organisers hope to inspire couples in South Africa to once again focus on the wellbeing of their marriages.

Download the full media release here


Love Bridge for Pretoria

On 6 September this year, a Love Bridge for marriages will be launched in Pretoria. Through this project, the organisers of Marriage Week SA (from 1-7 September), in collaboration with Cool Capital, hope to encourage a renewed focus on the institution of marriage.

Download the full media release here


Divorce a “national crisis”.

Children of divorced parents are three times more likely to develop emotional or behavioural problems than children whose biological parents are still married.

Download the full media release here


SA’s shocking divorce figures.

The average South African marriage ending up in divorce is claimed to be between 50% and 66%. In 2011, 20 980 divorces were granted and altogether 18 571 children are now part of broken homes as a result of this year‘s divorces.

Download the full media release here


Get married and live longer (and better!)

Marriage has several benefits, including a longer life, more social capital and better health.

Download the full media release here


SA Marriage Week 2019 focuses on the influence of temperaments on a marriage